Việt Nam dự kiến xuất khẩu 2 triệu liều vacxin dịch tả lợn Châu Phi