CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

 

    Giá trị lớn nhất của Công ty RTD chính là đội ngũ nhân sự, là đội ngũ người lao động. Rất TỐT – Rất TINH – Rất THÔNG ĐẤY, là văn hóa Doanh nghiệp RTD. Công ty luôn tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, thẳng thắn, công bằng và dân chủ; CB-CNV coi Công ty như là ngôi nhà thứ hai của mình, mọi người cùng chí hướng vì mục tiêu chung phát triển Công ty.

   Chúng tôi không ngừng thu hút nhân tài về Công ty làm việc, tạo điều kiện làm việc tốt nhất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất, đem lại lợi ích cho Doanh nghiệp, Người lao động và Khách hàng; 

   Nhân sự khi làm việc tại công ty sẽ được đào tạo và đào tạo lại theo thời gian để tạo nên giá trị cốt lõi của con người RTD:

  • RẤT TỐT ĐẤY (luôn là người tốt).
  • RẤT TINH ĐẤY (tinh nhanh, giỏi chuyên môn, có khả năng cạnh tranh cao, chịu được áp lực).
  • RẤT THÔNG ĐẤY (thông tin thông suốt, tinh thần đồng đội cao, làm việc theo nhóm).
     

1.1 CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

   Tại Công ty các chính sách về lương thưởng, phúc lợi đều được khảo sát và thay đổi hàng năm đề thu hút những nhân sự tốt nhất trong thị trường nhân sự đầy cạnh tranh, đồng thời phù hợp với mục tiêu kinh doanh, tạo nên sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và Người lao động. Chính sách lương thưởng, bao gồm: Lương, các phụ cấp phục vụ công việc, lương tháng 13; các khoản thưởng theo chức danh và hiệu quả công việc…

 

1.2 CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

   Bên cạnh chính sách về lương thưởng cạnh tranh với thị trường, chính sách phúc lợi cũng là một điểm đáng ghi nhận của Công ty. Công ty luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho CB-CNV như chương trình bảo hiểm y tế tốt hơn. mở rộng cho nhân viên và người thân, chính sách khuyến học cho con em CB-CNV, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi…

 

 

1.3 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

   Dựa trên định hướng phát triển đã được hoạch định, Công ty luôn chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có để đáp ứng nhu cầu phát triển của từng nhân viên cũng như của tập đoàn. Để hiện thực hóa, Ban nhân sự đã xây dựng nên một chính sách đào tạo và phát triển cụ thể, đa dạng kết hợp nhiều khóa học khác nhau để đào tạo lại, nâng cấp trình độ nhằm tạo nên những cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và nhân viên với những kỹ năng cần thiết và nâng cao không chỉ hoàn thành các yêu cầu công việc ngày cao mà người lao động còn có nhiều cơ hội tìm kiếm nhiều việc làm tốt hơn trong Tập đoàn, cơ hội việc làm tại Việt Nam và quốc tế….