Nhà khoa học trẻ sản xuất thành công vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi