AVAC và các đối tác nước ngoài ký kết phân phối vacxin ASF